Hệ thống giáo dục, học tập và thi cử MentorZ

 • Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS
 • Khách hàng: VN
 • Mô tả: giải pháp ôn luyện thi cử cho học sinh , sinh viên theo chương trình bộ giáo dục tân tiến
  • Tự học (ông luyện theo chuyên đề BGD)
  • Làm bài test với Chatbot thông minh
  • Thi tự do
  • Trường học
  • Quản lý tài liệu
  • Đăng ký học trực tuyến
  • Lịch sử ôn tập
  • Mua gói học tập
 • Link:
  • Web: https://mentorz.vn/