Dự án hỗ trợ tìm kiếm việc làm TSC Job

Hình ảnh Web

 • Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS
 • Khách hàng: VN
 • Mô tả: giải pháp tìm kiếm việc làm và hỗ trợ đào tạo
  • Đăng thông tin việc làm
  • Đăng ký ứng tuyển
  • Tạo cv
  • Đăng ký khóa học, tạo khóa học
  • Khảo sát
  • Đối tác
 • Link:
  • Web: https://findjob.vtechsoft.vn/