Dự án giáo dục và thi cử Thầy trò

Hình ảnh mobile

Hình ảnh Web

 • Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS
 • Khách hàng: VN
 • Mô tả: giải pháp ôn luyện cho học sinh theo chương trình bộ giáo dục
  • Tự học (ông luyện theo chuyên đề BGD)
  • Thi tự do
  • Trường học
  • Đăng ký học trực tuyến
  • Lịch sử ôn tập
  • Mua gói học tập
 • Link:
  • Web: http://thaytro.vn
  • Aplle: https://apps.apple.com/vn/app/thay-tro/id1570416590?l=vi
  • CHPlay: