Bạn đang cần 1 phần mềm giúp DN hoạt động hiệu quả và bền vững ?

Thiết kế phần mềm theo yêu cầu, cung cấp giải pháp quản lý cho mô hình kinh doanh của bạn

Gọi ngay 0373 60 88 68

Các dự án

Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chạy tốt tất cả mọi các lĩnh vực, ngành nghề.

Xem thử Chi tiết

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp Workplus

Công nghệ: React Native, ReactJS Khách hàng: Workplus Mô tả: Đầy đủ Các chức năng

Xem thử Chi tiết

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp Vtiger

Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS Khách hàng: VN Mô tả: Custum hệ thống CRM

Xem thử Chi tiết

Mạng xã hội

Mạng xã hội nhật ký cuộc sống VdiaryBook

Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS Khách hàng: VZONE GLOBAL Mô tả: Đầy đủ Các

Xem thử Chi tiết

Giáo dục

Hệ thống giáo dục, học tập và thi cử MentorZ

Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS Khách hàng: VN Mô tả: giải pháp ôn luyện

Xem thử Chi tiết

Giáo dục

Dự án hỗ trợ tìm kiếm việc làm TSC Job

Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS Khách hàng: VN Mô tả: giải pháp tìm kiếm

Xem thử Chi tiết

Giáo dục

Dự án giáo dục và thi cử Thầy trò

Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS Khách hàng: VN Mô tả: giải pháp ôn luyện