Vũ Văn Vỹ

– 10+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
– 4+ năm kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý team
– Đảm nhận trách nhiệm chính trong quản lý tiến độ, lên kế hoạch về timeline, budget, nhân sự
– Quản lý team outsource từ xa, lên kế hoạch phát triển bản thân cho nhân viên, quản lý khối lượng công việc, tổ chức các tài liệu kỹ thuật phát triển dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *